Coach(es) van 2bcoaching

Gert Westerveld
 
Jurist van oorsprong, zie ik graag dat mensen tot hun recht komen. Je ervaart het als je je talenten kunt inzetten voor zaken waarin je gelooft. En ook, als je aan het eind van de dag hebt gedaan, wat je wilde doen.
Kortom, in mijn coachingstrajecten ontdek je je eigen gebruiksaanwijzing. Om authentiek en effectief te zijn in je werk en privé. Bewust zijn van de waarden die de houding bepalen, waarmee je communiceert wat je nodig hebt om te krijgen wat je wilt, is daarbij een eye-opener. De Birkman methode werkt hierbij als een accellerator. Sinds 1994 werk ik als zelfstandige en sinds 2006 ook regelmatig voor 2bcoaching als coach, loopbaanadviseur en supervisor om serieus en speels met u 'eruit te halen wat erin zit'. Ik ben CMI-C gecertificeerd en Noloc geregistreerd loopbaanprofessional.
----------------------
 
Hannah Salomé
 
Sinds 1985 ben ik werkzaam met begeleiding van mensen binnen organisaties, individueel en in groepsverband. In dit werk richt ik me vooral op de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden die een individu in zijn of haar setting kan verwezenlijken en daardoor zijn of haar zinvolle werkwijze en effectiviteit in de organisatie kan verbeteren. Hiernaast ben ik ook NMI gecertificeerd mediator en als zodanig hou ik me bezig met conflictbemiddeling in het werk en relaties in het algemeen. Sinds de oprichting werk ik regelmatig samen met 2bcoaching.
----------------------
 
Margreet Harms
 
Als coach, loopbaanadviseur en intervisor begeleid ik individuele trajecten en intervisiegroepen. Betrokken en nieuwsgierig stem ik af op de vraag van mijn client, om samen onderliggende opvattingen en overtuigingen te onderzoeken, die mogelijk remmend zijn bij het bereiken van het doel of belemmerend bij het doorvoeren van een verandering. Leidende vragen: hoe kom je tot vrij handelen, vrij spreken, vrij kiezen? Naast een breed scala aan werkvormen maak ik o.a. gebruik van de Birkman-assessment. Samenwerken, uitwisselen en ontwikkelen met collega's binnen 2bcoaching is voor mij een bron van inspiratie.
----------------------
 
Pauline Povel-Boekwijt
 
Bewustmaking van wie je bent en wat je wilt bereiken. Ook vanuit mijn vakgebied: de fysiotherapie. Via de vraagstelling van de client, de client een veranderproces in laten gaan waarvoor de client zijn volle verantwoordelijkheid neemt. Dit doe ik: empathisch, luisterend, creatief, probleemoplossend, stimulerend, motiverend maar vooral praktisch en resultaatgericht en in het hier en nu en met kleine stap(pen).
Ik werk ook veel met jongeren via de Stichting 2bmyself.nl, die door 2bcoaching gesubsidieerd wordt, om ze te leren focussen en zichzelf te leren managen. Birkman is een prachtig tool om te gebruiken in dit proces. Sinds 2008 werk ik met 2bcoaching samen.
----------------------
 
Trudy van den Berg
 
Ik houd me bezig met al je vragen die je effectiviteit als mens in wat je doet en je werk in de weg staan, stimuleren en/of kunnen blokkeren. Dit doe ik primair voor jouw. Zo zijn mijn opdrachtgevers organisaties en particulieren. Ik werk intuïtief, analytisch, gestructureerd, creatief, strategisch en projectmanagement georiënteerd, empathisch, begripsvol, luisterend, motiverend en uitdagend. Mensen zeggen dat het bij mij hard werken is vanuit het hart.
In de praktijk heb ik zelf diverse functies vervult in een multi-functionele en culturele omgeving. Ik streef ernaar om de effectiviteit van teamsamenwerking te verbeteren met als rode draad, aandacht voor jou als medewerker en als on-afhankelijk individu gericht op je ontplooiing, ont-wikkeling. En tegelijkertijd ben ik gericht op een effectieve implementatie van je individuele doelstellingen, ondersteund door respect en bewondering voor jou inbreng en die van anderen -de mensen om je heen. Ik hou van mensen!
Ik ben oprichter en partner van 2bcoaching en CMI-C gecertificeerd en Noloc geregistreerd loopbaanprofessional.
----------------------