Coach(es) van Amarilys Deskundigheidsbevordering

Amarilys Timm
 
In de afgelopen jaren heb ik me op diverse terreinen ontwikkeld, met als doel het beste in mezelf naar boven te brengen. Omdat ik anderen ook graag wil helpen om het beste bij zichzelf naar boven te brengen heb ik een eigen bedrijf opgestart onder de naam Amarilys Deskundigheidsbevordering.

Ik ben zowel agogisch als maatschappelijk werker van beroep en werk vanaf 1990 in de hulpverlening. Ik ben bekend met onder andere de verslavingszorg; het werken met mensen met een verstandelijke beperking en het werken met mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie. Daarnaast heb ik sinds 2003 ervaring in het geven van trainingen onder andere aan cliënten, medewerkers, docenten. Ook begeleid ik mensen die het vak van sociale werker (willen leren) uitvoeren en coach ik mensen die (tijdelijk) problemen hebben op verschillende leefgebieden zoals wonen, sociale vaardigheden, inkomen en omgaan met geld en/of mensen die tijdelijk te kampen hebben met psychische problemen.
De afgelopen jaren stonden eveneens in het teken van mijn spirituele ontwikkeling en heb ik de kracht van mijn innerlijk weten (intuïtie) ontdekt. Mijn drive is om mensen te helpen hun talenten en krachten te ontdekken en deze te leren benutten zodat zij de keuze kunnen maken een leven te leiden waarin geluk de boventoon voert. Dit doe ik door, zo veel mogelijk, op de ander af te stemmen; door mensen uit te dagen en te prikkelen en door mensen uit te nodigen tot zelfonderzoek en reflectie bij en in datgene wat zij doen. De verantwoordelijkheid om al dan niet tot ander gedrag over te gaan, blijft bij de ‘hulpvrager’. Je bent en blijft immers regisseur van je eigen leven!
Ik hecht veel waarde aan mijn (professionele) ontwikkeling en heb me daarom aangesloten bij de diverse beroepsverenigingen op mijn vakgebied en heb ik me geregistreerd als maatschappelijk werker, supervisor en coach. Hiermee laat ik mijn bereidbaarheid zien me te willen houden aan de eisen die mijn beroep aan mij stelt en tegelijkertijd voldoe ik, aantoonbaar, aan de verplichting om me regelmatig bij te scholen en verder (blijvend) te ontwikkelen, professionaliseren.
 
----------------------