Opvoeding & Gezin coaching

Opvoed- / Gezinscoach


Opvoeden is een hele klus. Het vreet tijd en energie en vraagt veel van ouders. En opvoeden gaat niet vanzelf. Iedere ouder denkt van tijd tot tijd: ‘Help, hoe moet dit nu? Doe ik het wel goed? Hoe kan ik het beste met deze situatie omgaan? Met een opvoed- of gezinscoach staat u er niet alleen voor! meer ...

 

ADHD


Personen met ADHD zijn beweeglijk, onrustig en minder voorspelbaar in hun motoriek en in hun denken. Ze zijn gevoelig voor prikkels van buitenaf, maar zoeken de prikkels zelf op wanneer die ontbreken. Of ze hebben moeite heeft om de aandacht in het hier-en-nu te houden. Heeft u een vermoeden van ADHD? Dan adviseren wij om een arts te raadplegen voor een juiste diagnose en eventueel voor medicatie. Een coach kan daarnaast helpen met het vergroten van vaardigheden op het gebied van plannen en organiseren, of het werken aan sociale vaardigheden. meer ...

 

Agressie


Agressiecoaching is coaching die in verband staat met agressief gedrag. Misschien bent u zelf agressief benaderd en wilt u weten hoe u hiermee om kunt gaan. U kunt ook zelf boosheid en woede ervaren en willen leren hoe u deze boosheid/woede op een constructieve manier kunt uiten. Een agressiecoach kan hierbij helpen. Daarnaast zijn er agressietrainers die b.v. winkelpersoneel of hulpverleners trainen in het omgaan met agressie. meer ...

 

Autisme


Autisme kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. Mensen met autisme hebben moeite met de sociale aspecten van communicatie. Dit komt doordat zij problemen hebben met het toekennen van betekenis aan woorden en door hun beperkte inlevingsvermogen. Een autismecoach kan helpen om beter te communiceren en meer ontspannen te leven en te werken. meer ...

 

Dyslexie


Dyslexie, ook wel woordblindheid genoemd, is een term die gebruikt wordt voor een hardnekkig probleem met het accuraat en/of vlot lezen of spellen van woorden. Dyslexie komt zowel bij volwassenen als bij kinderen voor. Dyslexie kan lastig zijn bij (school)werk en in veel gevallen leidt het zelfvertrouwen er onder. De dyslexie coach kan u helpen om minder fouten te maken in uw schrijfwerk, uw zelfredzaamheid te vergroten en te werken vanuit rust en vertrouwen. meer ...

 

Gedragsproblemen


Gedragsproblemen hebben te maken met sociaal ongewenst gedrag. Kinderen die snel hun geduld verliezen, snel kwaad worden, snel ruzie maken en impulsief reageren. Het zijn slechts enkele voorbeelden van gedragsproblemen. Blijf hier niet mee zitten en vraag ondersteuning! meer ...

 

Leerproblemen / Leerstoornissen


Kinderen met leerproblemen hebben soms een specifiek probleem, bijvoorbeeld met taal (b.v. dyslexie of afasie) of rekenen (dyscalculie). Maar vaak vertonen kinderen met een leerstoornis ook gedragsproblemen, zoals depressie, faalangst of agressie. Of is er sprake van bijvoorbeeld ADHD. Dan is hulpverlening die de aanpak van de stoornis in goede banen leidt, essentieel. Laat u hierbij professioneel ondersteunen! meer ...

 

Voeding & Gewicht


Heeft u overgewicht of ondergewicht? Is uw voedingspatroon voor verbetering vatbaar? Een gewichtsconsulent is speciaal opgeleid om gezonde mensen met gewichtsproblemen te begeleiden. Bent u bekend met eetstoornissen zoals anorexia- of boulimia nervosa? Dan zijn er in Nederland diverse behandelcentra voor eetstoornissen. meer ...

 

Overig


Nieuwsgierig welke andere coachingsvormen er in deze categorie zitten, klik dan op ‘meer’. meer ...