Coach(es) van Scheiden met TACT

Foort Jagt
 
Mijn naam is Foort Leendert Jagt. Ik ben 60 jaar, gehuwd en woon in Lelystad.

Ik kan mij goed inleven in de emoties en situaties van anderen, maar daarvan ook afstand nemen wanneer besluiten genomen moeten worden. Dienstverlening weet ik prima te combineren met zakelijkheid. Ik ben rustig, kan goed luisteren, wordt niet snel kwaad en heb van nature een positieve levensinstelling. Dit alles zorgt er voor dat ik redelijk snel het vertrouwen van mensen win en behoud.

Inmiddels werk ik al jaren als interim manager en als mediator. Naast mijn ervaring als mediator met het bemiddelen bij uit elkaar gaan van mensen ( zowel via echtscheiding als vanwege een verstoorde arbeidsrelatie), heb ik de nodige kennis van sociale verzekeringen, arbeidsrecht en juridische hulpverlening. Indien noodzakelijk gebruik ik deze kennis ten behoeve van partijen.

Ik kan mij voorstellen dat u ondersteuning in de vorm van mediation zoekt bij een familierechtelijk- of ander zakelijk conflict. Immers het regelen van een scheiding of het vinden van een oplossing voor een zakelijk conflict kunt u niet zorgvuldig genoeg doen. Ik verwacht een uitstekende bijdrage te kunnen leveren aan datgene wat u met de andere partij moet bepraten, besluiten en regelen. Door bijvoorbeeld een zakelijk conflict goed op te lossen kunnen u en de andere partij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Daarom hebben wij het woord "Tact" toegevoegd aan onze mediation. "Tact" staat niet alleen voor een mediation "met gevoel", maar ook voor een mediation " met tactische stappen gericht op een zo goed mogelijke uitkomst en daarmee toekomst voor betrokken partijen".

Mr. Foort Leendert Jagt
Gecertificeerd NMI Mediator, Rechtbankmediator
----------------------
 
Fiora Jagt
 
Sinds enkele jaren ben ik bezig met het vak mediation en ben tot de conclusie gekomen dat dit vak goed bij mij past. Ik heb altijd al veel belangstelling gehad voor communicatie, wat ook geleid heeft tot het volgen van de mediationopleiding. Het oplossen van problemen, maar juist ook het voorkomen van problemen en het verbeteren en werken aan de onderlinge relatie, zijn zaken waar ik graag mijn bijdrage aan lever en waar ik energie van krijg.


Inmiddels heb ik (gezamenlijk met mijn vader) een tiental mediationzaken afgerond. Het vastleggen van de gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst, is altijd weer een mooi moment. Wanneer klanten tevreden met de oplossing, hun eigen oplossing, onze praktijk uitlopen, heb ik mijn doel bereikt.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de financiële dienstverlening. Na bijna 10 jaar bij een grote Nederlandse bank gewerkt te hebben, ben ik nu werkzaam als Financieel Interim Professional. In deze rol vervul ik steeds tijdelijke functies in de financiële sector, op plekken waar door tijdelijke onderbezetting of projecten, extra handen en inzet noodzakelijk zijn.

Dankzij mijn opleidingen maar ook mijn werkervaring heb ik de nodige kennis van financiële producten. Deze kennis komt goed van pas bij een grote verscheidenheid aan problemen. Veel problemen, conflicten of geschillen, kennen namelijk een financieel component. Wanneer cliënten dit vragen, kan ik dan ook de pet van adviseur opzetten en meedenken over mogelijke financiële gevolgen van bepaalde besluiten. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een scheiding voor een lijfrente constructie. Wanneer klanten vragen hebben over juridische zaken, maar ook over gevolgen voor eventuele sociale zekerheid, kan ik leunen op de kennis en kunde van mijn vader.

Wanneer ik een mediation accepteer, ga ik samen met jullie op zoek naar het optimale resultaat. Ik ben neutraal in het proces en heb geen vooroordeel over de oplossing, maar ik ga wel samen met jullie het proces van het zoeken naar de oplossing in. Ook ik wil graag de mediation zien slagen en jullie met de voor jullie ideale oplossing, zien weglopen. Daar ga ik dan ook voor en daar steek ik mijn energie in.
Dat betekent dat ik ervoor zorg dat jullie je veilig voelen, dat ik zorg dat er ruimte is om het gehele verhaal op tafel te leggen en dat er door alle partijen actief gewerkt wordt aan een oplossing. Als gecertificeerd mediator ben ik verantwoordelijk voor de waarborging van dit alles. Op deze manier zorg ik ervoor dat mijn doel bereikt wordt en jullie met vertrouwen de toekomst instappen.

Fiora Jagt
Gecertificeerd NMI mediator, Rechtbankmediator
 
----------------------