De aanpak van Valebo! Human Resources Development

Algemeen
Een traject start met een intake en eindigt met een outtake, beide in een driegesprek met de leidinggevende in geval van coaching. Soms is een midtake nodig halverwege het traject. Deze drie gesprekken duren een uur.
De coachsessies duren steevast anderhalf uur. De ervaring leert (we hebben nu ongeveer 45 trajecten per jaar, gedurende de achterliggende 10 jaar) dat er tussen de 7 en 12 sessies nodig zijn, afhankelijk van de zwaarte van de coachvraag. De coachee ontvangt aan het begin een werkcahier waarin alle aantekeningen kunnen worden gemaakt, de reflectieverslagen kunnen worden ingevuld en waarin een exemplaar van de ethische gedragscode is opgenomen. Vanzelfsprekend zijn niet alle in het werkcahier opgenomen oefeningen van toepassing op elke coachee.
Doorgaans is er één coach verbonden aan een coachtraject. We maken ook gebruik van e-coaching ter ondersteuning van de reguliere trajecten.
Tussen de sessies zit doorgaans een periode van 2 weken, wat maakt dat de doorlooptijd gemiddeld 4 maanden bedraagt.
Uiteraard kunnen trainingen worden toegevoegd.
De caoches van Valebo! zijn eveneens zeer goed toegerust voor teamcoaching.