De aanpak van Wat Wel Gezinsbehandeling & Coaching

Algemeen
Wat Wel is gericht op het doorbreken van negatieve patronen en blokkades die het dagelijks functioneren in de weg staan.

WE GAAN ‘WAT NIET’ OMZETTEN NAAR ‘WAT WEL’!!

Gezinsbehandeling en Jeugd Coaching

Vanuit de systeemgerichte benadering richt de gezinsbehandelaar zich altijd op het gezin als geheel, met als uitgangspunt dat gedragingen van gezinsleden niet op zichzelf staan, maar in de context van het gezin tot stand zijn gekomen. Het gezinssysteem wordt inzichtelijk gemaakt door onder andere technieken als: het tekenen van een genogram en familieopstellingen. Samen met de gezinsleden brengt de gezinsbehandelaar het systeem van het gezin in kaart. Patronen worden inzichtelijk gemaakt en bewustwording van de relatie- en familiebanden worden helder.

De ouder is de expert over zijn of haar kind, gezin en leven. De gezinsbehandelaar heeft de positie van vakdeskundige. Door mee te kijken en mee te denken worden de blokkades en patronen bespreekbaar gemaakt. Op deze manier vinden gezinsleden de oplossingen die bij hen passen. Want alleen dan zijn oplossingen blijvend.

‘Alles wat aandacht krijgt groeit’

De hulpverlening is gericht op aandacht geven aan de succesvolle veranderingen, ervaringen en de individuele krachten en de gezamenlijke krachten van de gezinsleden.

Effortless Coaching

Binnen het traject Effortless Coaching wordt gebruik gemaakt van een krachtige toolset die volledig is gebaseerd op recente inzichten in de nieuwe wetenschappen en omvat de aanpak van PMA, The Journey, The Work en Hartcoherentie, geïntegreerd binnen een Co-Active coaching raamwerk.