Beschrijving van Wat Wel Gezinsbehandeling & Coaching

Algemeen
Zonder tussenkomst van de reguliere jeugdzorg voorziet Wat Wel coaching de particulier in deskundige hulp bij opvoed- en gezinsproblemen. Discreet en anoniem (zonder registratie verwijsindex) waarbij de regie over de hulp en uw gezin in uw eigen handen blijft, daar waar het hoort.
Een verfrissende hulpverlening waarbij korte hulptrajecten vaak genoeg zijn voor langdurige positieve veranderingen.
 
 
gezinscoaching, behandeling en opvoedhulp zonder tussenkomst van reguliere overheidsinstanties. Particulier en anoniem!

Haarlem – ‘Wat Wel’ wordt gerund door initiatiefnemer Laura Breg, al vele jaren professioneel coach en behandelaar op het gebied van opvoedhulp en gezinsproblemen. “Uit onderzoek is gebleken dat veel gezinnen hun opvoedvragen willen bespreken met een deskundige zonder dat daar direct de gevolgen van de reguliere hulpverlening aan vast zitten. Het idee dat een regiebepalende organisatie een mening heeft over hun specifieke thuissituatie schrikt deze gezinnen af. Daardoor blijft de daadwerkelijke hulpverlening uit, met als gevolg dat de gezinsproblemen blijven bestaan.”

Wat maakt het aanbod van Wat Wel anders en nieuw?
Wat Wel biedt deze vorm van hulpverlening aan zonder dat de hulpvrager in een landelijke database wordt geregistreerd. De privacy gevoelige gezinsgegevens blijven privacy. De hulpverlening is volledig gericht op de hulpvraag van het gezin. Het gezin houdt zelf de regie over hun gezinsleven en de hulpverlening in handen en betalen de geboden hulp van Wat Wel zelf. In de meeste gevallen is een relatief kort hulpverleningstraject voldoende om binnen een gezin langdurige en blijvende positieve veranderingen te creëren.

We gaan ‘Wat Niet’ omzetten naar ‘Wat Wel’
Wat Wel gaat op zoek naar openheid en diepgang, met respect en integriteit voor ieders grens. Laura Breg: “Ik stel me onpartijdig en neutraal op en hoor alle stemmen zonder oordeel. Het moet voor iedereen veilig voelen.”
De kracht van Wat Wel is het deskundig observeren en analyseren van de communicatie- en interactiepatronen van het gezin. “De sleutel tot verandering zit hem in het stoppen van negatieve patronen en gedrag door er anders op te reageren dan ‘normaal’ je reactie zou zijn. Ik help bij het anders leren kijken naar elkaar, we creëren als het ware een andere, nieuwe bril waardoor je iets anders gaat zien dan alleen het gedrag wat de aandacht vraagt. Het resultaat hiervan is dat oude patronen eindelijk stoppen en er als automatisch nieuwe, positieve voor terug komen.”
 
 
Trefwoorden
Gezinsbehandelaar, Gezinscoach, opvoedhulp, Effortless Coach, PMA, Individuele Coaching, Jeugdcoach